සනීපාරක්ෂාව ඉවත දැමිය හැකි

සනීපාරක්ෂාව ඉවත දැමිය හැකි

සනීපාරක්ෂාව ඉවත දැමිය හැකි NDC HMA යෙදුම් පද්ධතියේ පුළුල් යෙදුම්: සනීපාරක්ෂක තුවා, වෛද්‍ය යට පෑඩ්, ළදරු ඩයපර්, නොගැලපෙන නිෂ්පාදන;පැති ටේප්, ස්ථානගත කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය, පහසු ඇසුරුම්, පසුපස ෂීට් ලැමිනේෂන්, ඉලාස්ටික් බඳ පටිය.

අයදුම්පත-1

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න.