අපව අමතන්න

අමතන්න Us

NDC HOT MELT ඇලවුම් යෙදුම් පද්ධති සමාගම, LTD

අංක 15 Zisheng පාර, Jiangnan High-Tech Park, Quanzhou City 362000, Fujian, PRChina

+86 13799898718/ +86 595 22461860

+86 13799898718

Map

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න.